SCOP conTribuirea la asigurarea dezvolTarii durabile a comuniTaTilor urbane si rurale in conformiTaTe cu specificul local si cu sTraTegiile naTionale si europene de cresTere susTenabila

printre OBIECTIVE Realizarea unei mai bune utilizari a resurselor materiale si umane de care dispun diverse comunitati pentru obtinerea unei productii si unui consum sustenabile.

ECO pe intelesul tuturor

educaTie-formare conTinua-transmitere paTrimoniu imaTerialmesTesururi Traditionale

Informarea si educarea cetatenilor in scopul dezvoltarii comportamentelor responsabile in societate si in scopul construirii mentalitatilor comunitare, cresterea rolului culturii in sporirea coeziunii sociale;

Colaborarea cu autoritatile administrative in amenajarea teritoriului, planificarea si proiectarea infrastructurilor si a dezvoltarilor urbane si rurale.

dezvolTarea resurselor locale

Organizarea unui sistem de cooperare intre centrele de locuit urbane si rurale, institutii si administratii locale si centrale, in vederea elaborarii unor politici de dezvoltare a mediului urban, rural, a peisajului in directii care sa raspunda nevoilor si aspiratiilor legitime ale cetatenilor;

Elaborarea si implementarea unor proiecte vizand o abordare inovatoare a constructiilor la nivel structural si al materialelor folosite si la nivelul eficientei energetice;

Reclame