În jurul Conacului Petre P. Carp, de la Ţibăneşti, se redescoperă bogăţia meşteşugurilor tradiţionale de tradiţionale de prelucrare a fierului, de punere în operă a tencuielilor şi a lemnului.

  

conac_foto_ arhiva

Foto: arhivă

                                                                                                                                                                                                                                                        

Activităţile organizate la Ţibăneşti de Asociaţia „Maria” şi sprijinite de partenerii şi colaboratorii săi, au fost deschise şi în acest an de Workshopul de fierărie, „Batem fierul la conac!” şi continuate prin Workshopul de tencuieli şi dulgherie, manifestări culturale ajunse la ediţia a VI a.

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

Workshopul de fierărie s-a desfăşurat în perioada 26-30 iunie 2012, Conacul Petre P. Carp, comuna Ţibăneşti, jud. Iaşi.

 

Workshopul, seminarul de fierărie şi expoziţiile au fost organizate pe baza unui parteneriat între Grupul şcolar „Petre P. Carp”, Ţibăneşti, Primăria comunei Ţibăneşti şi Asociaţia Maria, finanţate majoritar de către AFCN, prin proiectul cultural „Transfer de inovaţie – feronerie de artă”, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi.

                                                                                                                                                                                                                                                        

placa _Alina

Foto: Alina Panait

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

Activităţi din cadrul workshopului

 

Seminarul „Necesitatea şcolilor de meserii în România” ţinut în 28.06.2012 în conacul Petre P. Carp

SProdid04090421540_0014

Foto:  Şerban Sturdza

SProdid04090421540_0013

Foto:  Şerban Sturdza

SProdid04090421540_0015

Foto:  Şerban Sturdza

 

La seminar au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

Grupul şcolar „Petre P. Carp”, Ţibăneşti

Primăria comunei Ţibăneşti

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Iaşi şi Centrul Naţional al forţei de muncă Uniunea restauratorilor de monumente istorice din România

Asociaţia „Maria” Ţibăneşti

Fundaţia ProPatrimonio Franţa

Fundaţia ProPatrimonio România

Les Compagnons du Devoir, Franţa

Uniunea meşterilor populari din Republica Moldova

Asociaţia Arhiterra

firma Construcţiiunu sa

firma Prodid srl

ONG Moara de Hartie

 

Festivalul Fierarilor din Ţibăneşti, cu participare internaţională: România, Franţa şi Republica Moldova

Proiectul a constat în realizarea unei staţii de autobuz pentru comuna Ţibăneşti. Lucrarea este un obiect de artă de interes public, amplasată în centrul comunei şi a fost executat pe baza unui parteneriat între Asociaţia „Maria” Ţibăneşti şi Administraţia Fondului Cultural Naţional prin proiectul cultural „Transfer de inovaţie – feronerie de artă”, cu sprijinul Primăria comunei Ţibăneşti.

 

319425_347691018644077_1602297829_n

Foto: Laurian Ghiniţoiu

603738_347691068644072_1583646623_n

Foto: Laurian Ghiniţoiu

391457_347687975311048_666502942_n

Foto:  Laura Cristea

 

Lucrarea a fost executată din fier forjat, folosind tehnici tradiţionale, în atelierul de fierărie din Primăria comunei Ţibăneşti, cu ajutorul elevilor grupului şcolar PP Carp, indrumaţi de fierarii din Franţa şi Republica Moldova.

 

SProdid04090421540_0016

Foto:  Daniela Gheorghiu

SProdid04090421540_0010

Foto: Alexandra Mihailciuc

SProdid04090421540_0006

Foto:  Şerban Sturdza

 

În 29 iunie staţia a fost inaugurată de primar şi autoritaţile locale.

SProdid04090421540_0038 

Foto:  Daniela Gheorghiu

SProdid04090421540_0028

Foto:  Dinu Balan

SProdid04090421540_0029

Foto:  Dinu Balan

 

Activităţi conexe

 

În paralel au avut loc:

 

Lansarea oficială a primului manual de fierărie, Arta feroneriei. Ghid practic de fierărie pentru copii şi adulţi, autor Sylvain Gabriel

 

SProdid04090421540_0012

Foto:  Şerban Sturdza

  

Workshopul de fotografie al grupului de fotografi îndrumat de Sorin Onişor

 

549672_347699458643233_1162364169_n

Foto: Dan Mirică

SProdid04090421540_0018

Foto: Daniela Gheorghiu

 

Expoziţia cu lucrări ale Şcolii de fierărie de la Ţibăneşti

  

În urma workshopului şi a seminarului avem plăcerea să putem menţiona obţinerea unui consens asupra înfiinţării unor şcoli de meserii pentru tehnici tradiţionale în construcţii; de asemenea, putem menţiona difuzarea către publicul ţintă a manualului „Arta feroneriei – ghid practic de fierărie pentru copii şi adulţi”, cât şi creşterea confortului urban şi a conştiinţei civice prin realizarea staţiei de autobuz.

 

În continuarea proiectului „Batem fierul la conac!” ne propunem următoarele acţiuni:

  • Organizarea expoziţiei itinerante „Batem fierul la conac!”, pe baza materialului deja cules şi a parteneriatului cu fotografii din cadrul workshopului „Fierarii de la Ţibăneşti” (conduşi de fotograful Sorin Onişor)
  • Implicarea atelierului de fierărie în realizarea unor lucrări de restaurare în domeniul fierăriei de artă la un monument istoric
  • Demersuri necesare pentru introducerea în nomenclatorul meseriilor, a meseriei de fierar de artă
  • Continuarea demersului iniţiat deja pentru a crea la Ţibăneşti o şcoală de formatori pentru feroneria de artă
  • Pregătirea ediţiei a VIIa a workshopului „Batem fierul la conac!”


Aceste acţiuni au nevoie de sprijin din următoarele direcţii

  • instituţională – parteneriat cu ministerele de resort şi cu organizaţii interesate din ţară şi din afara ţării
  • financiară – organizarea expoziţiei şi seminarului ediţiei a VIIa
  • dotărilor – continuarea dotării atelierului cu utilaje, dotarea spaţiilor pentru învăţământ existente în cadrul conacului Petre P. Carp (săli de curs, expoziţii), cât şi a spaţiilor anexă – cantina, dormitoarele.

 
 sigle_h_1
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Workshopul de tencuieli din lut, hârtie manuală şi dulgherie s-a desfasurat în perioada 8-17 iulie 2012, la Conacul Petre P. Carp, comuna Ţibăneşti, jud. Iaşi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Workshopul şi expoziţia sunt organizate pe baza unui parteneriat între Grupul şcolar „Petre P. Carp”, Ţibăneşti, Primăria comunei Ţibăneşti şi Asociaţia Maria şi au loc cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Participanţi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La workshop au participat studenţi, arhitecţi, designeri, peisagişti, cât şi reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

Asociaţia „Arhiterra”

Asociaţia „Maria” Ţibăneşti

Firma Prodid srl

Fundaţia „ProPatrimonio” România

Grupul şcolar „Petre P. Carp”, Ţibăneşti

ONG Atelier de carte, MŢR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Activităţi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

În cadrul workshopului s-au creat echipe de lucru care, pe parcursul celor 9 zile, au abordat prin rotaţie fiecare dintre cele trei teme majore: tencuielile din pământ natural, hârtie manuală şi dulgherie.

Tencuială din pământ natural

În urma însuşirii paşilor ce trebuie urmaţi pentru a obţine o tencuială din lut de bună calitate, sub îndrumarea meşterilor locali, Alexandru Palaghiu şi Dumitru Palaghiu, membrii echipelor au pregătit materialele necesare şi au efectuat o serie de experimente avand la bază cantităţi diferite de apă, lut şi nisip.

În urma acestor exerciţii, aceştia au ajuns la o combinaţie a celor trei materiale prin care suprafaţa tencuită rezultată a fost lisă, fără crăpături.

DSCN2071

Foto: Veronica Răileanu

image185

Foto: Alina Panait

IMG_5627

Foto:  Şerban Sturdza

  
DSCN2556

Foto: Veronica Răileanu

 
 

Tencuiala din hârtie manuală

Sub îndrumarea domnului Răzvan Supuran, specialist în hârtie manuală, invitat din partea Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, participanţii la workshop au putut observa îndeaproape atât modul de pregătire şi realizare a suprafeţelor din hârtie manuală utilizate apoi ca tencuială, cât şi modul în care acestea pot fi puse în operă pe ziduri cu suprafeţe aparente din cărămidă şi beton armat.

  image010

Foto: Alina Panait

DSCN2138

Foto: Veronica Răileanu

image200

Foto: Alina Panait

CRI_4866

Foto: Cristina Tărţău

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

Dulgherie

                                                                                                                                                                                                                                                        

Sub acest aspect, membrii echipelor formate au putut lua parte la reconfigurarea prispei unei case din Ţibăneşti.

                                                                                                                                                                                                                                                        

DSCN2727

Foto: Veronica Răileanu

                                                                                                                                                                                                                                                        

Procesul a pornit de la baza prispei, unde a fost refăcută zidăria de contur, în prima etapă.

                                                                                                                                                                                                                                                      

DSCN2720

Foto: Veronica Răileanu

image265

Foto: Alina Panait

                                                                                                                                                                                                                                                        

În etapa a doua a fost prelucrat lemnul pentru stâlpii şi grinzile aferent, iar în ultima etapă acesta a fost pus în operă, sub îndrumarea meşterului local Dumitru Palaghiu.

                                                                                                                                                                                                                                                      

IMG_5605

Foto:  Şerban Sturdza

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        

Despre colaboratorii nostri din cadrul Şcolii de utilitate publică Les Compagnons du Devoir din Franţa

scan carte_Page_05

Sursa text si foto:  Tout savoir sur les Compagnons du devoir 

O asociatie de oameni de meserie

Asociatia celor dedicati datoriei si ai Turului Frantei (« Compagnons du Devoir et du Tour de France »), sau mai precis “Asociatia muncitoreasca a Companionilor Datoriei si Turului Frantei”, apartinind categoriei numite in legislatia franceza asociatii tip “lege 1901” si recunoscute ca fiind de utilitaté publica, actioneaza in interesul tineretului si meseriilor. Asociatia regrupeaza oameni de meserie, femei si barbati, itineranti ori sedentari (vezi lexic). Diversitatea si experientele profesionale multiple au contribuit la succesul Companionilor inca de la aparitia acestora in Evul Mediu!

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        

Despre partenerii nostri

                                                                                                                                                                                                                                                        

Asociaţia „Arhiterra”

arh_pag1arh_pag2

                                                                                                                                                                                                                                                        

Fundaţia „ProPatrimonio”

propatrimonio pag1 propatrimonio pag2

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                      

Despre noi

                                                                                                                                                                                                                                                        

Asociaţia „Maria”

asociatia maria pag1

asociatia maria pag2

sigle_h_2                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                          

Contact

Site web:       asomariatib.wordpress.com

E-mail:           aso.maria.tibanesti@gmail.com

Reclame