Atelierul de la Ţibăneşti, iulie 2007, a constat în reconversia unor construcţii minimale în unităţi de locuit, un exerciţiu practic de reciclare a a clădirilor. Profitând de faptul că în vecini exista o ţesătorie de tifon, tencuielile de lut au fost armate şi cu tifon.
Extinderile au fost construite din cărămizi din lut presat. Asistarea la montarea instalaţiei sanitare şi electrice urmează să fie completată de conceperea si racordarea
la surse de energie regenerabile idenpendente de reţelele comunale.
Participanţi: 12 studenţi, 8 muncitor

Reclame